Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Bijbellezen met vrienden

 

Jongeren van nu zijn echte netwerkers; hun leven speelt zich in verschillende werelden af. In die verschillende werelden ontmoeten ze ook jongeren die geen lijntje met de kerk hebben. Het zou prachtig zijn als de kerk jongeren stimuleert om juist met niet-kerkelijke vrienden de Bijbel te lezen. Ook al wordt de kerk een minderheid, hier liggen nieuwe kansen om jongeren op een eenvoudige manier getuigend aanwezig te laten zijn in deze wereld. Met een verrassende zegen voor die ander en voor zichzelf!

 

Het is wel belangrijk dat de kerk jongeren niet alleen aanmoedigt om met vrienden de Bijbel te lezen, maar hen ook begeleidt. Een handreiking…

 

Netwerken

 

Jongeren hebben netwerken waarin ze vrij gemakkelijk niet-kerkelijke vrienden of leeftijdsgenoten tegenkomen. Meestal blijkt dat niet-kerkelijke jongeren het, op grond van de relatie die ze met christelijke jongeren hebben, helemaal niet apart vinden om de Bijbel open te doen. Eerder zit bij jongeren uit de kerk een schaamte of terughoudendheid om het te vragen. Of komt het gewoon niet in hen op dat je ook kunt bijbellezen met niet-gelovigen.
 

  • Laat jongeren hun netwerk letterlijk eens in kaart brengen. Laat ze hun verschillende netwerken (denk aan school, (bij)baan, sportclub, buurt, vrienden) als cirkels op papier tekenen. Daarin schrijven ze vijf namen van andere jongeren. Kijk of daar een niet-kerkelijke jongere tussen zit…

Vormen

 

Er zijn verschillende vormen om met niet-kerkelijke vrienden de Bijbel te lezen. Het principe is: je leest de Bijbel met iemand die jou wel kent, maar de Bijbel niet of minder. In sommige gemeenten worden zogenaamde open kringen of bijbelleeskringen georganiseerd. Voor jongeren en individuen ligt het meer voor de hand om ‘gewoon’ een afspraak te maken met een vriend(in), een kennis, een buur, een collega. Mogelijk dat je zo’n individuele start kan uitgroeien tot een kring waar ook anderen welkom zijn. Ervaringen van mensen die zo’n initiatief hebben opgepakt, zijn doorgaans positief.

 

  • Maak de optie om met niet-kerkelijke vrienden de Bijbel te lezen, bespreekbaar in de groep jongeren waar je verantwoordelijk voor bent. Zijn er personen die misschien best geïnteresseerd zijn in de inhoud van de Bijbel? Hoe kun je hem/haar uitnodigen om samen een keer de Bijbel te lezen?

Opstelling

 

Als het tot een bijbellees-ontmoeting komt, is het belangrijk dat de jongere zich realiseert dat hij/zij en de ander gelijkwaardig zijn voor God. Jij staat dus niet tussen de Bijbel en de ander in. Niet jouw kennis is bepalend voor de manier waarop je de Bijbel leest, maar het geloof dat Gods Woord zelf krachtig genoeg is.

Je leest de Bijbel niet met een verborgen agenda om de ander zo snel mogelijk ‘te bekeren’. Tegelijk zoek je ook niet alleen naar vrijblijvendheid. Je wilt op een open en alerte manier met de ander de Bijbel lezen. Je gelooft dat God en de ander jouw mogelijkheden en dienstbaarheid kunnen gebruiken.

 

Dit vraagt van de jongere een kwetsbare opstelling en dat hij/zij zich laat bevragen op het geloof. Tegelijkertijd moet de ander veiligheid ervaren om alles te kunnen zeggen en te vragen.

 

  • Oefen met de jongeren in het bijbellezen. Stimuleer hen om al vragen stellend bezig te zijn met de Bijbel. Help hen te blijven focussen op het bijbelgedeelte en niet op afgeleide kwesties.

Faciliteren

 

Als je in de kerk met jongeren werkt, kun je het bijbellezen met niet-kerkelijke vrienden ook organiseren. Naast of misschien tijdens je eigen club of bijeenkomst, organiseer je bijvoorbeeld vier keer een avond waarop je (alleen) de Bijbel met elkaar leest. Je vraagt jongeren om hun niet-kerkelijke vrienden mee te nemen naar die avonden. Het is wel belangrijk dat niet-kerkelijke jongeren zich geen minderheid voelen.

 

Op deze avonden kun je in een veilige setting jongeren leren om met een niet-gelovige de Bijbel te lezen. Je geeft als leidinggevende eenvoudige basiskennis die nodig is, corrigeert als mensen in binnenkerkelijke taal spreken, zorgt ervoor dat iedereen gefocust blijft op de tekst en dat er ruimte is om vragen in te brengen.
 

  • Oefen met jongeren in het leiden van een groepsgesprek (veiligheid, eenvoudige gesprekstechniek, recht doen aan de groep, afronden etc.)

Anders kijken

 

Maak jongeren vooral bewust van het feit dat de ander niet een object is, maar een schepsel van God. Als je dat beseft, ga je anders naar hem of haar kijken en zie je vooral wat God in hem of haar aan jou geeft. Bijbellezen met een niet-gelovige kan dan ook veel verrassender zijn dan je bij voorbaat inschat. Denk aan het verhaal van Mozes en Hobab in Numeri 10:29-32. Mozes zegt hem nodig te hebben om de ogen van het volk te zijn in de woestijn. Of aan het verhaal van diezelfde Mozes die de priester Jethro uit Midian nodig heeft om tot inzicht te komen (Exodus 18). God geeft ons zo nu en dan de ogen van een niet-gelovige als gids op onze levensreis.

 

Uiteraard gelden veel van bovenstaande principes niet alleen voor het lezen van de Bijbel met niet-gelovigen. Zorg er in het hele jeugdwerk voor dat mensen, wie ze ook zijn en wat ze ook denken, veilig zijn en gezien worden als door God aan de groep gegeven. Start met deze principes al in het kinderwerk van de gemeente. Daarmee leg je een goede bodem voor later, als jongeren hun vleugels uitslaan in deze wereld.

 

Wat levert bijbellezen met niet-kerkelijke vrienden op?

 

  1. Christelijk geloof wordt voor de ander en voor jou concreet.
  2. God gebruikt de Bijbel om mensen/levens te veranderen, ook van jou!
  3. Je leert het geloof en jouw relatie met God te verwoorden.
  4. De ander leert jou de juiste vragen aan een tekst te stellen.
  5. De ander helpt jou om een boodschap uit de Bijbel relevant te maken voor nu.

 

Steun de HGJB

Het werk van de HGJB heeft impact op jongeren en hun gemeenten. Gelooft u ook dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem? Verras ons met uw financiële steun, zodat wij ons werk onverminderd voort kunnen zetten.

 

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

  

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen 


NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2020 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy