Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

HGJB-jaarthema 2020-2021

‘Goed om te horen!’

Het evangelie is ook voor jongeren anno 2020 een goede en belangrijke boodschap. Maar het vraagt wel om een serieuze luisterhouding. Daarom presenteert de HGJB als jaarthema voor 2020-2021: ‘Goed om te horen!’ Het lezen van de Bijbel als het Woord van God speelt daarin een belangrijke rol.

 

Kinderen, tieners en jongeren leren bijbellezen is altijd al een belangrijke doelstelling van de HGJB geweest. Maar we merken dat het goed en nodig is om dit aspect opnieuw voor het voetlicht te brengen.

 

Vier redenen voor de focus op leren bijbellezen

 1. Het bijbellezen staat onder druk. De dwingende werking van de mobiele telefoon zal daar mede debet aan zijn: je ‘moet’ bijhouden wat er via Instagram en andere sociale media wordt gedeeld. Voor de Bijbel blijft er dan weinig tijd over. Het gemak van ‘bijbellezen’ via een podcast draagt lang niet altijd bij aan het zélf leren bijbellezen.
   
 2. Het besef dat de Bijbel een gezaghebbend boek is dat alles te zeggen heeft over keuzes die je in het dagelijks leven maakt, is aan slijtage onderhevig. Steeds meer komen we tegen dat jongeren niet begrijpen dat je iets wel of niet doet ‘omdat de Bijbel zegt dat…’ Dat komt ook doordat soms een tegenstelling wordt gemaakt tussen bijbellezen ‘om God te ontmoeten’ en bijbellezen ‘om je mening te vormen’. Het eerste zou dan wél goed zijn, het tweede niet.
   
 3. Tegelijkertijd kunnen we gelukkig zeggen dat er jongeren zijn die wel degelijk hun levensstijl willen baseren op de Bijbel. Voor hen is het echter steeds meer de vraag: hoe doe je dat dan? Hoe lees je de Bijbel met het oog op actuele kwesties als orgaandonatie, homoseksualiteit en duurzaamheid?
   
 4. Dat het geloof uit het gehoor is (Rom. 10:17) en niet uit wat wij doen, is juist voor jongeren die onder druk staan om te presteren een goede boodschap. Want daarbij past een houding als die van Maria, die werkelijk tot rust kwam aan de voeten van Jezus (Luk. 10:38-42). Luisteren naar Gods stem door Zijn Woord te lezen, mag dan een moment zijn van op adem komen, stil zijn en je ‘alleen maar’ focussen op God.

Opening winterwerk

Het leren luisteren naar God en Zijn Woord is bij uitstek aan de orde in de geschiedenis van Samuel bij Eli, in 1 Samuel 3:1-10. Dit bijbelgedeelte zal dan ook centraal staan bij de opening van het winterwerk. Aan de hand van deze geschiedenis willen we kinderen, tieners en jongeren laten ontdekken dat het erop aankomt om goed naar Gods stem te horen. ‘Goed om te horen’ betekent dan niet per se dat het ook fijn is om te horen wat God te zeggen heeft. Maar omdat het nodig is, is het toch goed!

Met het jaarthema aan de slag

Meer informatie over het jaarthema is te vinden in het Basiskatern Jaarthema op de website. Voor de zomer worden daar ook de volgende katernen gepubliceerd:

 

 • Katern startweekend
  → vanaf half mei
  Creatieve, actieve en bezinnende ideeën voor een start- of gemeentedag rond het jaarthema.
 • Katern startzondag
  → vanaf half juni
  Preekschets over 1 Samuël 3:1-10, bedoeld ter voorbereiding van de
  startzondag.
 • Katern startavond leidinggevenden
  → vanaf half juni
  Handreikingen voor een startavond over het jaarthema met jeugdleiders.

Deze kun je hier gratis downloaden.

Ook Samuel moest het leren

 In 1 Samuel 3:1 lezen we een onthutsende analyse van die tijd: ‘Het woord van de HEERE was schaars in die dagen.’ Zelfs iemand als Samuel moest het leren om Gods stem te verstaan. Toen God hem riep, dacht hij dat het de stem van Eli was, want ‘het woord van de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard’ (vers 7).

 

Meerjarenbeleidsplan 2019-2023

‘Kom dichterbij!’

In de komende seizoenen werken we elk seizoen een of meer beleidsthema’s van ons meerjarenbeleidsplan ‘Kom dichterbij!’ uit. Waar in het afgelopen seizoen het ‘nabij zijn’ van het evangelie benadrukt werd (‘Kom, doe mee!’), krijgt het komende jaar het ‘tegenover’ van het evangelie meer accent.

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

  

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen 


NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2020 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy