Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Goed om te horen!

 

Beste lezer,

Dit jaar viert de HGJB D.V. haar 110e verjaardag. Dat is goed nieuws! Of, zoals we ook wel zeggen, ‘goed om te horen’. We zijn dankbaar voor alle jaren, waarin we jongeren houvast mochten geven in hun geloof. Maar ook voor alle keren dat we gemeenten konden ondersteunen in de manier waarop zij het jeugdwerk vorm wilden geven. Het is ‘goed om te horen’ hoe het jeugdwerk kon bloeien door de vele vrijwilligers; hoe dit prachtige werk door kon gaan, mede dankzij de financiële steun en het gebed van onze sponsoren. Bovenal danken we de Heere, dat Hij deze 110 jaar door ons heen wilde werken.

 

‘Goed om te horen’, dat is ook het HGJB-jaarthema. In 2 Timotheüs 3:16-17 staat:

 

‘Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.’

 

Dát meegeven, door alle activiteiten en materialen heen, dát is waar we het komende jaar voor gaan. Zodat jongeren steeds meer zullen groeien in zowel kennis van die woorden van God, als in de kunde om de Bijbel toe te passen in hun dagelijks leven met en voor God. 

 

Dit alles kunnen we niet zonder uw steun. Daarom vragen we allereerst om uw gebed. Dat we in alles zullen doen wat de Heere God van ons vraagt en dat de Heilige Geest ons zal leiden bij alles wat we doen. 

 

Daarnaast zijn we voor een groot deel van onze inkomsten afhankelijk van giften en donaties. De gevolgen van de coronacrisis hebben invloed op de financiële positie van de HGJB. En om het werk ook in het komende jubileumjaar door te kunnen laten gaan, blijft het nodig om financieel gesteund te worden door onze sponsoren, mensen zoals u.  

 

Doet u in dit jubileumjaar (weer) mee? Namens de jongeren alvast hartelijk bedankt!

 

In Christus verbonden, met vriendelijke groet,

 

Jan Kranendonk

Directeur

 

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

  

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen 


NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2020 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy