Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Het is niet vanzelfsprekend dat zo’n belangrijk sacrament als de doop in de gemeente ook ‘inhoudelijk’ zijn weg vindt. Daarom is het, volgens oud-collega Eline van Vreeswijk, van belang dat we toeleven naar de doop van kinderen. De doop vraagt om een zorgvuldige voorbereiding.

 

Doopouders

 

Het is altijd een bijzondere gebeurtenis: de doop van een kind. Er zijn verschillende manieren om je daar als doopouders goed op voor te bereiden. Allereerst door doopgesprekken. Kom samen met andere doopouders en met de predikant of ouderling bij elkaar om in gesprek te gaan over de doop. Wat betekent het om je kind te dopen en wat beloof je bij de doop? Zo worden doopouders ook aan elkaar verbonden en kunnen jullie elkaar helpen in allerlei vragen rond geloofsopvoeding. 

 

Verder is het ook van belang om je persoonlijk voor te bereiden. Bijvoorbeeld door samen het doopformulier door te lezen en een boekje te gebruiken met een uitleg over de doop. 

 

In de gemeente

 

Een doopdienst in de gemeente kan een mooi moment zijn om binnen je gezin door te praten over de betekenis van de doop en wat je eigen motivatie was om je kinderen te laten dopen.

 

Binnen de gemeente kan nagedacht worden over de manier waarop de doop meer betekenis krijgt voor kinderen. Bijvoorbeeld door in kindertaal uit te leggen wat de doop betekent en erover doorpraten bij de club of de oppas. 

 

Het hele artikel van Eline van Vreeswijk staat in De Waarheidsvriend. Lees hier het hele artikel. 

Een mooi boekje dat gebruikt kan worden bij doopcatechese, maar ook bij persoonlijke verdieping op de doop, is Voorleven. Het gaat in op praktische en inhoudelijke vragen over opvoeden en geloven.