Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Tijdens een druk bezocht online mini-symposium presenteerde Dr. Elsbeth Visser vorige week de resultaten van het onderzoek ‘Geloof en missie in het leven van jongeren’. Dit onderzoek is uitgevoerd door de PThU in opdracht van de GZB, HGJB en IZB. Met dit onderzoek willen we ontdekken hoe we nog beter kunnen aansluiten met onze activiteiten en dienstverlening bij de leef- en belevingswereld van jongeren uit onze achterban. Dit in het bijzonder wanneer het gaat om hun missionaire handelen.

 

Interessante uitkomsten en aanbevelingen 

Dr. Elsbeth Visser presenteerde tijdens het mini-symposium een aantal interessante uitkomsten en aanbevelingen vanuit haar onderzoek. Dit onderzoek vond plaats onder bijna 1500 jongeren uit onze (gezamenlijke) achterban. Hieronder vind je enkele bevindingen. Het complete verslag met aanbevelingen kun je vinden via deze link.

 

  • De ondervraagde jongeren laten een grote en actieve betrokkenheid zien. Een groot deel van hen gaat wekelijks één tot twee keer naar de kerk. Zij zijn over het algemeen tevreden over hun gemeente. Er is echter ook steeds tussen de 10 en 20% van de jongeren ontevreden over verschillende aspecten van de kerk. 
  • De meeste jongeren zien missionair vooral als ‘anderen iets van mijn geloof laten zien door mijn manier van leven’. In hun missionair handelen lijkt het zoeken naar verbinding, het niet oordelen en het tonen van respect belangrijk te zijn. Ze haken af bij missionaire activiteiten als de niet-christen teveel gedwongen wordt of geprobeerd wordt deze te overtuigen. 
  • De mate waarin jongeren orthodox zijn heeft invloed op de mate waarin ze missionair zijn. 
  • De grootste groep jongeren is missionair vooral gericht op niet-christenen in de directe omgeving. Ze richten zich veel minder op niet-christenen in Nederland of nog minder wereldwijd. Het is de vraag welke mensen in hun omgeving de jongeren op het oog hebben en op welke manier ze dan missionair actief zijn. Voor weinig jongeren komt het geloof namelijk aan bod bij sport (6,3%), (bij)baan (27,8%) en studie (36,4%). Het missionaire handelen van de jongeren vindt waarschijnlijk vooral individueel plaats en buiten de georganiseerde activiteiten.
  • Het meedoen aan missionaire activiteiten verrijkt het leven en zorgt voor geloofsgroei van de jongeren. 
  • Jongeren geven aan behoefte te hebben aan levende voorbeelden uit hun omgeving en kerk. 
  • Bij het ontwikkelen van missionaire activiteiten is het belangrijk jongeren mee te nemen. Zij geven aan hier volop ideeën voor te hebben. Voor jongeren is het belangrijk dat het flexibel is, gericht op de directe omgeving, dat het in bestaande structuren en relaties plaatsvindt, dat het duidelijk is wat het oplevert en dat ze samen met vrienden kunnen deelnemen. 
  • Jongeren blijken jongeren van deze tijd, waarbij zij druk zijn, anderen niet willen kwetsen en respect willen hebben voor anderen. Juist in deze tijd waarin iedereen ‘zijn eigen ding’ doet en waarin het gevoel leidend is, is het een extra grote taak en uitdaging om onszelf eraan te herinneren dat missionair zijn belangrijk is. Jongeren moeten nu juist extra gewezen worden op het belang van missionair zijn.

Voor de HGJB

Als HGJB zijn we erg blij met de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek. Het helpt ons om nog beter af te stemmen op de jongeren. We zullen verder na denken hoe deze uitkomsten ons kunnen helpen in het houvast bieden aan jongeren en hun gemeente. In het bijzonder als het gaat om hun missionaire bewustwording en handelen. In de komende maanden zullen we hier via onze bladen en website aandacht aan geven.

 

Wil je de presentatie van het onderzoek door Elsbeth Visser en de reactie van Sake Stoppels (CHE) en Martine Versteeg (Missie Nederland) op het onderzoek bekijken? Er is een opname gemaakt die je op eigen gelegenheid kunt bekijken. Deze is te vinden via deze link.