Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Gods zegen

Wist je dat God een oogje op je heeft, of eigenlijk: twee ogen? Grote kans dat je het al honderden keren gehoord hebt, maar is het wel tot je doorgedrongen? God heeft echt het goede met je voor. Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend, maar toch mag je het zeker weten. Luister maar goed als je aan het einde van een kerkdienst opstaat om… straks weg te gaan? Ja, maar niet voordat er nog iets belangrijks gebeurt. Aan het eind van de dienst krijgen we namelijk de zegen mee. Soms is het de zegen uit de brieven van Paulus (2 Kor. 13:13). Maar ook de zegen uit Numeri 6:24-26 wordt vaak gebruikt: ‘De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!’ Deze zegen mochten de hogepriesters aan de mensen meegeven. Daarom wordt het de hogepriesterlijke zegen genoemd. Er worden eigenlijk zes dingen beloofd. Laten we ze eens beter bekijken.

 

– De HEERE zegene u –

Het eerste woord dat in de zegen tot je komt, is het woord zegenen zelf. Het betekent eigenlijk ‘met kracht begiftigen’, maar dat zijn alwéér moeilijke woorden. Je zou ook kunnen zeggen: de Heere God geeft kracht aan hen die de zegen ontvangen. Je krijgt kracht om de weg van het leven te gaan en om de moeilijke dingen die je tegenkomt goed te kunnen doorstaan.

 

De zegen is het tegenovergestelde van de vloek. De vloek wil je leven vernietigen, de zegen wil je juist het goede geven. Je merkt dat de Heere God bij je is en met je meegaat. Je zou het kunnen vergelijken met woorden die tegen je worden gezegd als je iets moeilijks moet gaan doen, bijvoorbeeld als je een moeilijke repetitie moet maken. Dan denk je aan de woorden van je moeder, die geven je kracht. Zo is de zegen van God ook.

– en behoede u –

Hier gaat het erom dat de Heere belooft dat Hij degene die gezegend wordt, zal beschermen en bewaren. Hij zal hem beschermen tegen de gevaren die op hem afkomen. Dat roept het beeld op van wachters die een stad of een kasteel bewaken. Soms gaat het over iemand die een reis maakt, zoals bij Jakob, die naar zijn oom Laban moest vluchten. God beloofde hem bescherming.

 

Als je ergens door een stuk bos moet of langs een plek waar je liever niet komt, dan is het altijd fijn als je met z’n tweeën bent. Dat belooft de Heere hier: Ik ben bij je. Gevaren dreigen er genoeg in ons leven: in het verkeer, maar ook als het gaat om ziektes of problemen. God is dan bij je. God lost niet alle problemen zomaar op, maar in de Bijbel staat dat Hij je altijd zal behoeden, zelfs als je de grens van de dood over moet.

– De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten –

Je zou kunnen zeggen dat het gezicht van God voor je oplicht. Hij kijkt je als het ware vriendelijk aan. Dit woord wil vooral aangeven dat God je goed gezind is. God heeft echt het beste met je voor! Het is fijn als je iemand lang niet hebt gezien en dan zie je zijn gezicht. Dan verschijnt er een vrolijke lach op het gezicht. Een lach van herkenning. Zo lacht God ons in de zegen toe.

 

Wij vinden het nog wel eens moeilijk om te geloven dat God echt het beste met ons voor heeft. Sommige dingen zijn moeilijk te begrijpen. En soms vraag je je af waarom God dit of dat van ons wil. In de zegen spreekt God duidelijk uit dat Hij het goede voor ons zoekt.

 

Deze belofte heeft ook een andere kant. God kan Zijn aangezicht ook verbergen. Als Hij dat doet, dan is het niet best, dan gaat het mis. We moeten dus proberen dicht in de buurt van Hem te blijven. Er zijn plekken waar je het aangezicht van God niet zult zien. Als je deze belofte meekrijgt, moet je Gods aangezicht dus ook wel zoeken. Je weet vaak zelf wel waar Zijn aangezicht wél is, en waar niet.

– en zij u genadig –

Het woord genade is een bekend bijbels woord. Het geeft vooral aan dat de liefde en de goedheid die God geeft, niet door ons zijn verdiend. God geeft het uit pure goedheid. God is het niet verplicht, maar toch geeft Hij ons alle goede dingen.

 

Dan gaat het dus ook over de grote afstand tussen God en ons. God hoeft helemaal niet op ons te letten, maar in de zegen doet Hij dat toch. Door de zonde zijn we helemaal bij God vandaan geraakt. Hij moet dan wel heel diep buigen. Dat belooft Hij in de zegen.

 

Dat zie je als je op Jezus let. Jezus is naar deze aarde gekomen. Dat is Gods genade. Zo belooft Hij voor ons te zijn, dat zegt Hij elke week weer.

– De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u –

Deze uitdrukking wordt vaak in verband gebracht met ‘de ogen verheffen over iemand’, of: ‘het oog op iemand hebben’. Wij kennen die uitdrukking ook: ‘een oogje op iemand hebben’. Dat betekent dat je bijzondere belangstelling naar zo iemand uitgaat. Je bent verliefd aan het worden. Zo verklaart God ons Zijn liefde ook. Hij volgt je met ogen van liefde. Hij houdt je in de gaten. Hij wacht als het ware op het moment dat Hij Zijn liefde kan laten zien.

 

Geweldig om te beseffen dat God zo met je meegaat. Steeds is Hij er opuit Zijn liefde te laten zien. Zoals wij dat ook doen als we ‘een oogje op iemand hebben’: wanneer kan ik iets liefs zeggen, wanneer kan ik iets goeds doen? Zo houdt God ons ook in de gaten, juist om ons het goede te geven.

– en geve u vrede –

Je hebt vast wel eens het Hebreeuwse woord voor ‘vrede’ gehoord. Dat is shalom. Wij denken bij vrede vooral aan: ‘geen oorlog’. Shalom betekent wel méér. Het betekent dat het goed is. Het gaat erom dat je goede verhoudingen hebt met anderen. Als je niet naar elkaar omkijkt, is er geen vrede. Soms heb je met andere mensen geen ruzie ofzo, maar je kijkt ook totaal niet naar elkaar om. Dat kun je geen vrede noemen. De bijbelse vrede, de shalom, gaat veel verder.

 

De Bijbel zegt dat de vrede op aarde begint bij de vrede met God. Als je vrede hebt met God, dan komt er ook vrede met de mensen om je heen. Dan word je eerlijk en kijk je met de ogen van Jezus naar de anderen.

Meer weten?

Luister naar de podcast JONG (Jongeren Onderweg Naar God). Samen gaan we opzoek naar wat de Bijbel zegt en gaan we moeilijke vragen niet uit de weg.

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

  

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen 


NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2020 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy