Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Hemel

De hemel is mooi en goed en voor altijd! Dat weten we… omdat God dat zegt in de Bijbel. Maar als je erover nadenkt hoe het precies zal zijn, kunnen er allerlei vragen opkomen. Zegt de Bijbel daar óók wat over? Hieronder een paar van die vragen, met antwoorden vanuit Gods Woord! Zal je elkaar in de hemel herkennen? Zo ja: betekent dat dan dat je er ook mensen zult missen?

 

Ja, wij mogen geloven dat er herkenning is (zie bijv. Matth. 18:10, Luk. 16:9 en Luk. 16:22-24). Er worden namen genoemd van hen die in de hemel zijn. Je zult in de hemel iedereen echt kennen. Toch is dat niet het belangrijkste. Want het belangrijkste is dat je samen de Heere God kent (ziet). Daar is alles en iedereen mee bezig. Daarom zal er geen verdriet zijn over mensen die er niet bijzijn (omdat ze niets van de Heere Jezus wilden weten). In de hemel gaat het er niet om dat we oude herinneringen ophalen, maar dat we samen de Heere God eren en loven.

 

De goede dingen waar we hier op aarde van genieten, zijn die ook in de hemel?

Dat is heel goed mogelijk. Het is belangrijk om te weten dat we niet uit de schepping worden gered, zo van: daar hebben we in de hemel niks meer mee te maken. Nee, de Bijbel zegt dat de hele schepping wordt gered (dus niet alleen mensen). Daarom wordt er niet alleen gesproken over de hemel, maar ook over de nieuwe aarde. Een heleboel dingen van de schepping zullen dus blijven bestaan. Maar die dingen zullen wel naar de wil van God zijn. Hoe dat precies is, kunnen we ons niet voorstellen. Er staat in de Bijbel dat God alle dingen nieuw zal maken (Openb. 21:5). In ieder geval zullen die dingen dan volkomen goed zijn, dus nog beter dan nu.

Wat doen we in de hemel?

We zullen vooral doen waarvoor we gemaakt zijn, en dat is: leven. Het bijzondere is dat we op de nieuwe aarde eigenlijk in de hemel zijn, want God is erbij. We mogen met Hem samenleven. Met ons leven eren wij Hem. Voor dat ‘eren’ wordt in de Bijbel het volgende beeld gebruikt: wij zingen voor Zijn troon (Openb. 14:3). Toch moeten we ons het eeuwige leven niet voorstellen als het bijwonen van een eindeloos concert of van een kerkdienst die nooit meer uitgaat. Als God ons nú al zoveel manieren geeft om het leven goed in te vullen, zal dat dan in het eeuwige leven niet nog veel méér zijn?

Komt iedereen in de hemel?

In de hemel is alleen plaats voor mensen die in dít leven al met God verbonden waren. Dat zal voor iedereen aan het licht komen wanneer God recht zal spreken. Mattheüs 25:31-46 geeft een aangrijpende beschrijving van Gods oordeel. Alle volkeren zullen voor Hem verschijnen, en Hij zal dan de schapen van de bokken scheiden. Vanuit onszelf komen we nooit door het oordeel van God. Alleen als we met Christus verbonden zijn, gaan we vrijuit – want Hij heeft als een bliksemafleider het oordeel van God opgevangen. Mensen die Hem in dit leven niet nodig hadden, zal God niet dwingen voor altijd in de hemel met Hem te leven. ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft, ís al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God’ (Joh. 3:18).

Kom je meteen na je sterven in de hemel?

Ja. Er zijn meerdere Bijbelteksten die in deze richting wijzen. Bijvoorbeeld de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus: ‘De bedelaar stierf en werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham’ (Luk. 16:22). Ook wat Jezus aan het kruis tegen de moordenaar zegt, ligt in deze lijn: ‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’ (Luk. 23:43). Tegelijkertijd geloven we dat we pas na de wederkomst van Christus een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen (1 Kor. 15:22-23). Kortom, na je sterven kom je direct in de hemel, maar nog niet met een verheerlijkt lichaam.

Mensen die nu al in de hemel zijn, kunnen die ons zien?

In sommige boeken van de schrijver Frank Peretti wordt sterk van deze gedachte uitgegaan. Een bijbels aanknopingspunt kan liggen in Openbaring 6:10. Daar roepen de zielen van de martelaren tot God: ‘Hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen?’ Hieruit zou je kunnen afleiden dat mensen in de hemel, op de hoogte zijn van de dingen die op aarde gebeuren. Ook Hebreeën 12:1, waar gesproken wordt over ‘de wolk der getuigen’, wordt wel eens zo uitgelegd: de gelovigen die ons voorgingen de hemel in, moedigen ons vanuit de hemel als het ware aan om vol te houden. Toch zijn deze gegevens niet genoeg om de conclusie te trekken dat mensen in de hemel op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op aarde. Laten we het er maar op houden dat de Bijbel op deze vraag geen duidelijk antwoord geeft.

Meer weten?

Luister naar de podcast JONG (Jongeren Onderweg Naar God). Samen gaan we opzoek naar wat de Bijbel zegt en gaan we moeilijke vragen niet uit de weg.

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

  

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen 


NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2020 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy