Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Wederkomst

De wederkomst is maar een spannend iets. Niemand weet wanneer Jezus zal terugkomen op de wolken. De ‘dag des oordeels’ komt eraan, dat is een ding wat zeker is. In de Bijbel staat dat Jezus komt als een dief in de nacht. Wij moeten op elk moment van ons leven klaar zijn voor de wederkomst.

 

Jezus zal naar deze aarde terugkomen om te gaan oordelen, om te gaan kijken, wat goed was en wat kwaad. En als je goed om je heen kijkt en luistert, dan hoor je Zijn voetstappen al. De Bijbel noemt ze. En inderdaad, het zijn harde voetstappen, dat vooral, want Hij komt om te oordelen, om te straffen. En Hij heeft heel wat met de mensen te bespreken. Er zijn genoeg dingen, die helemaal niet gaan zoals God het wil en zoals Hij had bedoeld. Dat moet Jezus aan de orde stellen. 

Voetstappen

In die voetstappen komt het oordeel al naar voren. De Bijbel noemt een aantal van die voetstappen: Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnood, ziekte en epidemieën, aardbevingen (Matth. 24: 6 en 7). Hoor en zie je al van die voetstappen van Jezus’ komst? Is Hij er al bijna?

 

Het zal niet makkelijk zijn. Die voetstappen doen je soms huiveren. Toch is het nodig dat God alles in je leven zal recht zetten. Niet alleen voor jou, maar voor de hele wereld. Dan zullen alle slechte dingen ook genoemd worden, de boeken zullen opengaan. Dan weet je, dat je straf hebt verdiend. Maar als je de Heere God als je Vader hebt leren kennen, zie je er ook naar uit. Je weet, dat het de enige manier is, waarop het goed kan komen, echt goed kan worden. Want alleen Hij kan daarvoor zorgen. 

Jouw Vader

Als je weet dat God je Vader is, dan zie je er misschien wel tegenop, maar weet je toch ook: het moet. Dan ga je samen met Jezus naar de Vader toe. Hij heeft het goed gemaakt toen Hij aan het kruis stierf voor onze zonden. Als je dat gelooft, dan ben je een kind van God en mag je Hem jouw Vader noemen!

 

De wederkomst, je mag ernaar uitzien. De enige manier, waarop het ooit goed kan komen, voor altijd goed. Als je Jezus kent als je Redder, dan sluit de Vader je in Zijn armen. Hoor je de voetstappen van Jezus al? 

Meer weten?

Luister naar de podcast JONG (Jongeren Onderweg Naar God). Samen gaan we opzoek naar wat de Bijbel zegt en gaan we moeilijke vragen niet uit de weg.

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

  

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen 


NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2020 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy