Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Het zomernummer van het HGJB-vakblad Generator is in zijn geheel gewijd aan het thema seksualiteit in de leefwereld van jongeren. Thema’s die aan de orde komen, zijn onder andere: hoe bespreek je ‘samenwonen’, seksualiteit bespreken in het jeugdwerk, en pastoraat aan homoseksuele jongeren. Verschillende artikelen geven ‘feiten over jongeren en seksualiteit’.

Nico van der Voet voert een pleidooi om in het gesprek over seksualiteit de geboden niet te vergeten: ‘Laat jongeren niet in de kou staan met de mededeling dat ze zelf hun weg moeten zoeken. Denk met hen mee en wijs de weg.’

Christine Steenks doet verslag van een gesprek over ‘huwelijk en samenwonen’ tussen ds. Rob van Mourik, ds. Jan Reijm en ds. Bart de Bruin. Alle drie herkennen ze ‘de strijd tussen de hoofdweg die God wijst en de barmhartigheid over de kronkelweggetjes waarop we aankomen’.

Herman van Wijngaarden vraagt zich af hoe het komt dat 75% van de homoseksuele jongeren uit het achterland van Hart van Homo’s zegt dat ze voor hun acceptatieproces weinig of niks hebben gehad aan ‘mensen van de kerk’.

Nog geen abonnee? Vraag een abonnement aan of bestel een los nummer in onze webshop.