Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk
 

Als HGJB maken we ons zorgen over de terughoudendheid die in gemeenten bestaat om de catechese en/of het jeugdwerk te laten doorgaan. Ook in het ND-interview met René de Reuver van 1 oktober klonk – wellicht onbedoeld – deze terughoudendheid. Als HGJB roepen we gemeenten er daarom toe op juist nu ruimte te geven aan bijeenkomsten met en voor tieners en jongeren. Zowel de aangescherpte regels van de overheid als de richtlijnen van de PKN bieden deze mogelijkheid.

 

Het blijkt dat in sommige gemeenten het jeugdwerk zelfs nog steeds helemaal stil ligt, uit angst voor het coronavirus. Hoewel de HGJB de zorgen over corona deelt, willen we erop wijzen dat  té grote terughoudendheid op dit gebied schadelijk is voor het geloofsleven van tieners en jongeren. Nog meer dan ouderen hebben zij het nodig om in de setting van de kerk leeftijdsgenoten te ontmoeten.

 

Zorgvuldigheid

De Protestantse Kerk doet weliswaar ‘een dringend beroep aan alle gemeenten om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten’, maar ze merkt daarbij zelf ook op dat deze terughoudendheid niet geldt voor ‘bijeenkomsten voor jongeren tot 18 jaar van bijvoorbeeld jeugdverenigingen en catechisaties’. Ook de Rijksoverheid geeft expliciet aan dat de aangescherpte maatregelen niet gelden voor ‘jeugdverenigingen 0 tot 18’.  

 

Uiteraard geldt voor alle bijeenkomsten van de gemeente, ook die voor catechese en jeugdwerk, dat zorgvuldigheid geboden is. Op de website van de HGJB worden daarom voor verschillende scenario’s concrete tips en handvatten gegeven.