Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Ledenraad

De leden van de HGJB worden vertegenwoordigd door een ledenraad.

De HGJB is voor mij een organisatie met hart voor jongeren, die jongeren en de gemeenteleden om hen heen kan helpen in geloofsgroei en geloofskennis.

Jan Erik Huls

Ik ben er van overtuigd dat de HGJB een belangrijke rol kan vervullen in de geloofskeuzes en geloofsgroei van jongeren

Andre Verweij

De HGJB is voor mij een organisatie die hart heeft voor de jeugd van de christelijke gemeente. De materialen en activiteiten van de HGJB zijn voor mij een hulpmiddel, waardoor jongeren Jezus (beter) leren kennen én Hem gaan volgen in hun leven.

Ds. Arie de Wit

De HGJB is voor mij een organisatie die gemeente overstijgend bezig is om uit te vinden hoe je als gemeente het beste kinderen/jongeren kunt laten nadenken over hun persoonlijk geloof en hoe je hen daarin het beste kunt ondersteunen. En daardoor is de HGJB in wezen ook een ondersteuning voor christelijke opvoeders. En dus ook voor mij.

Nelleke Hegeman

De HGJB is voor mij een organisatie die zich inzet om de betrokkenheid van de jeugd op geloof en kerk te vergroten, die niet bang is om – vasthoudend aan Schrift en belijdenis- mee te gaan met de tijd en die alles op alles zet om gemeenten te overtuigen van het belang te investeren in de jeugd.

Sjaak Pauw

De HGJB is voor mij een belangrijke eigentijdse jeugdorganisatie die op een creatieve manier kinderen en jongeren bewust stimuleert om Jezus beter te
leren kennen. En dat ondersteunt met materialen en activiteiten die jongeren aanspreekt. Daarnaast een organisatie die zowel kerkenraden en ouders prikkelt om open te staan voor vragen en ontwikkelingen.

Kees Codée

De HGJB is voor mij 

een belangrijke speler in het ondersteunen van jongeren om dichter bij Jezus te komen (door heel veel tools!)

Willem Jan Mazier

De HGJB is voor mij een organisatie die met de vele activiteiten jongeren bereikt en zo jongeren helpt met het opbouwen van hun eigen geloof. Niet alleen jongeren maar ook kerkelijke gemeentes helpt de HGJB op verschillende manieren.

Nienke de Groot

De HGJB is voor mij een organisatie die als doelstelling heeft om jongeren verspreid door Nederland bij elkaar te laten komen. Door middel van activiteiten, vakanties en conferenties. Dit om jongeren bij elkaar te laten komen en het geloof onder jongeren duidelijk en goed te laten horen.

Tieme Kraamer

De HGJB is voor mij een organisatie die zich inzet voor het koninkrijk van Jezus. Ik vind het belangrijk dat er een organisatie actief bezig is met het versterken van de geloofslevens van zoveel jongeren.

Corinne Goudriaan

De HGJB is voor mij een organisatie die leuke dingen organiseert waardoor je andere christelijke jongeren leert kennen.

Rik Timmerman

De HGJB is voor mij een organisatie die zich inzet voor kinderen, tieners en jongeren door het organiseren van activiteiten, waarbij verdieping in het geloof en ontmoeting met elkaar plaats kan vinden.

Maurits Methorst

De HGJB is voor mij een essentiële organisatie die zich inzet om jongeren binnen de christelijke gemeenten elkaar te laten ontmoeten en inspireren om te groeien in hun geloof.

Sietse van der Steege

De HGJB is voor mij een plek om meer van God te leren en bezig te zijn met geloof. Ook ontmoet je christenen uit dezelfde levensfase. Je komt tot rust en hebt plezier bij de activiteiten. Verder heb je een toffe tijd met vrienden en andere jongeren. Inzet in het Koninkrijk van God.

Willemieke Dekker

De HGJB is voor mij een plek waar geloof wordt uitgedragen op een ontspannen manier. Voor mij persoonlijk zijn de activiteiten van de HGJB altijd een oplaadpunt.

Hannedoor van Maanen

De HGJB is voor mij een organisatie die ons binnen de gemeente helpt om de jongeren te bereiken en daarnaast via de door de HGJB zelf georganiseerde activiteiten ook bijdraagt aan de geloofsvorming van jongeren. Als ik daarbij naar mijzelf kijk, hebben de 4 keer dat ik de Kerstconferentie bezocht als deelnemer veel betekend voor mijn geloofsleven.

Erik Vonk

De HGJB is voor mij niet weg te denken in de Christelijke opvoeding van de jeugd binnen en buiten de kerk. Ik ben erg dankbaar voor die club.

Janneke den Hertog

De HGJB is voor mij de organisatie waar ik vrijwilligerswerk doe; maar ook de organisatie die jongeren uit de PKN voedt, bemoedigt en uitdaagt, om hun geloof te leven.

Casper den Besten

De HGJB is voor mij een organisatie die gemeenten ondersteund in het ‘gemeente zijn’, door ze intern in de gemeente te helpen, maar juist ook ‘grensoverschrijdende’ activiteiten te organiseren.

Mart van Hoorn

De HGJB betekent voor mij een boost in het geloof, gezelligheid, andere christelijke jongeren ontmoeten en mooie herinneringen.

Mariet van Eck

De HGJB is voor mij een enthousiaste organisatie die kinderen, tieners en jongeren op weg wil helpen in geloven en een organisatie die kerken wil inspireren, ondersteunen en toerusten om samen kerk te zijn in deze wereld.

Willeke Heijkoop

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

  

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen 


NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2020 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy