Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk
De wereld krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat. Een nieuw begin! In het kerkelijk jaar leven we toe naar Pasen, het feest waarbij we vieren dat Jezus de dood overwon. Daarmee maakt Hij een nieuw begin mogelijk voor ons allen. Uit die opstandingskracht mogen wij leven.

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Een goed moment om een nieuw begin te maken. Veel christenen gebruiken de Veertigdagentijd om te bidden en te vasten. Of goede daden te verrichten.

De HGJB biedt hiervoor gratis de Make a difference poster 2019 aan, met 42 kleine acties voor de lijdenstijd. Deze kalender helpt tieners, jongeren en clubs bij een creatieve invulling van deze periode, door elke dag een toffe tip te geven. We wensen jou en jullie een goede tijd toe op weg naar Pasen!

 

Download Make a difference poster 2019 HGJB – 40 dagentijd

 

NB: Deze kleine acties kunnen grote gevolgen hebben voor jezelf en voor de wereld waarin je leeft.