Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Als organisaties (HGJB/IZB/GZB) willen we graag meer weten over de religieuze leef-en belevingswereld van jongeren tussen de 16 en 25 jaar uit onze achterban. Hoe geloven jongeren anno nu? Welke rol speelt het geloof in hun dagelijks leven? Zien jongeren het belang van het doorgeven van het Evangelie en willen ze daar zelf een bijdrage aan leveren?

 

Hiervoor hebben we samenwerking gezocht met de PThU. Ronelle Sonnenberg en Elsbeth Visser zullen hier onderzoek naar doen. Onderdeel hiervan is deze enquête voor jongeren. Hierdoor hopen we als organisaties goed aan te kunnen sluiten bij het geloof en leven van onze jongeren. De resultaten van het onderzoek worden in januari 2020 verwacht.

 

Voor meer info over dit onderzoek kunt u contact opnemen met:

Elsbeth Visser, hoofdonderzoeker via www.ojkc.nl

 

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met:

Leantine Dekker (ldekker@hgjb.nl of 030-2285402)