Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Door de coronamaatregelen zijn we letterlijk op afstand van de gemeente gezet. Dit geldt ook voor het jeugdwerk. Veel activiteiten moesten het afgelopen seizoen op een digitale manier worden afgesloten of hadden een open einde. Het elkaar niet meer fysiek ontmoeten kan tot gevolg hebben dat ook jongeren losser van de gemeente komen te staan. Het is een uitdaging in deze ‘coronatijd’ elkaar als gemeenschap als jong en oud vast te houden.  

 

Voor het nieuwe seizoen is het daarom aan te bevelen een concreet startmoment te organiseren. Maak hiervoor gebruik van het HGJB-materiaal ‘Jaarthema 2020-2021’.

Als gemeenschap zijn we geroepen om een veilige gemeenschap te zijn. We respecteren daarom de richtlijnen die de overheid ons aanreikt en nemen deze in de vormgeving van het jeugdwerk.

 

Omdat nog veel onzeker is (ook als het gaat om de verder ontwikkeling van het coronavirus), kunnen we moeilijk één scenario schetsen voor het hele jeugdwerk. Veel hangt af van de lokale situatie en de plaatselijke gemeente en van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Per 1 juli zijn de maatregelen voor jongeren onder de 18 jaar aangepast en is er meer ruimte om bij elkaar te komen. Dit kan meegenomen worden in de scenario’s. De diverse scenario’s bieden inspiratie hoe diverse jeugdwerkvormen toch vorm kunnen krijgen in een anderhalve-meter-samenleving.

 

Volg daarbij de regels van de burgerlijke gemeente en neem de kerkenraad mee in het proces hoe het jeugdwerk vorm kan krijgen in het nieuwe seizoen.

Klik op de buttons voor tips en scenario’s voor de verschillende jeugdwerkactiviteiten in coronatijd: jeugdwerk en catechese. Voor algemene richtlijnen zoals communicatie, looproutes, ventilatie etc, klik hiervoor op de button ‘Algemene richtlijnen’.  

 

Deel dit bericht met jeugdleiders in jouw omgeving en wijs ouders op de dingen die zij kunnen doen.

Tips voor jouw jeugdwerk

Hier delen we tips om contact te houden met de kinderen, tieners of jongeren van jouw club. Bekijk ook ons aanbod.

Tips voor catechisatie

Hier delen we tips om thuis aan de slag te gaan met catechisatie. Bekijk ook ons aanbod.

Download de algemene richtlijnen

Bekijk hier de richtlijnen voor onder andere de communicatie, looproutes en ventilatie.

Tips voor jouw Vakantie Bijbel Werk

Hoe kun je nu de VBW in jouw plaats vormgeven? Lees onze tips.

Tips voor ouders

Hoe kun je thuis aan de slag met de Bijbel? Bekijk onze tips en ons speciaal aanbod.

Angst

Het coronavirus en de getroffen maatregelen stellen ons voor nieuwe uitdagingen en kunnen bij kinderen en tieners angst oproepen. Het is belangrijk deze angst bespreekbaar te maken. Zoals we eerder als eens schreven: ‘We kunnen en mogen tieners en kinderen niet geruststellen door te zeggen dat het allemaal wel zal loslopen. Maar we mogen en moeten hen wel stimuleren om te bidden. Het gebed is ons krachtigste wapen. Laten we dus vooral bidden om rust en vrede! God heeft deze wereld in Zijn hand.’

 

Daarop komt het uiteindelijk neer: kinderen en tieners mogen erop vertrouwen dat God deze wereld en hun eigen leven in Zijn hand houdt, wat er ook gebeurt. Ook verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of gevaar, evenmin als overheden of krachten, kunnen ons scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8:35-38). Dat is geen zoethoudertje, maar keiharde realiteit, juist ook als we bang zijn!’