Christelijke vereniging voor goed kerkelijk jeugdwerk

Week van de Opvoeding

Organiseer een ‘vaderzondag’

Ideeën die je tijdens of na de kerkdienst kunt doen

 

 • Besteedt op zondag extra aandacht aan vaders. Je kunt ervoor kiezen om de predikant te vragen over een specifiek bijbelgedeelte te preken. Kies een gedeelte uit waarmee vaders zich kunnen identificeren of een gedeelte waarin thema’s die haken aan vaderschap naar voren komen. 
 • Maak bewust gebruik van een aantal voorbeelden waarin vaders een rol spelen. 
 • Geloofsopvoeding van kinderen is een gezamenlijke taak van de hele gemeente. Op welke manier kun je als gemeente vaders/ouders ondersteunen? Is er ruimte in de gemeente om je struggles (ook als het gaat om opvoeden) te delen met elkaar? Benadruk tijdens deze dienst dat vaders/ouders de support van anderen nodig hebben. Ook andere gemeenteleden, jeugdleiders, enz. kunnen als een vader voor de kinderen en tieners zijn. Iedereen ís een identificatiefiguur voor een kind of tiener.  
 • Bid tijdens de voorbeden expliciet voor alle vaders. Vraag eventueel voorafgaand aan de dienst gebedspunten aan kinderen of juist aan vaders. 
 • Doe na (of tijdens) de kerkdienst een van de werk/gesprekvormen om zo onderling nog te kunnen doorpraten over vader-zijn in deze tijd. 

Ideeën voor bijbelgedeelten

 • Job 1:1-5 – Vader Job en zijn kinderen 
  Dit gedeelte gaat over Job als vader. Job is een vroom en oprecht man. Hij wil zijn leven tot eer van God inrichten en zich ver houden van kwade dingen. Hij heeft tien kinderen. Zijn kinderen zijn inmiddels op een leeftijd gekomen dat ze steeds meer hun eigen keuzes maken. Elke maand organiseren ze een feestelijke maaltijd bij een van hen thuis. Job blijft betrokken op hun leven en na elke maaltijd ontmoet hij hen en bidt voor hen. Elk individueel kind brengt hij bij God door een brandoffer. Brandoffers kennen wij niet meer, maar wat heeft Job ons te zeggen als het gaat over de thema’s loslaten en vasthouden, je kind(eren) bij God brengen? 
   
   
 • Markus 5: 21-23, 35-43 
  In Markus 5 lezen we over Jaïrus. Een vader die door een moeilijke tijd gaat omdat zijn dochtertje op sterven ligt. Hij brengt zijn dochter onder de aandacht van Jezus en verwacht dat Jezus haar kan redden. Ondanks dat Jezus te laat lijkt te komen, omdat het dochtertje al gestorven is, blijkt de verwachting van deze vader niet te groot. Hoe gaan wij om met thema’s als je kind actief bij Jezus onder de aandacht brengen. Durven wij het van God te verwachten als we zorgen hebben over onze kinderen? 

Werk- en gespreksvormen

 • Hart onder de riem voor vaders 
  Welke vader in je omgeving wil jij vandaag bemoedigen? Op welke manier ga je dat doen? Je kunt bijv. een appje sturen. Of bid vandaag eens voor een vader en laat dit aan hem laten weten. Bedenk een vorm die bij je past. 
   
 • In gesprek – vaders in de gemeente 
  Ga in groepen of met je buurman/buurvrouw in gesprek over (een van) de volgende vragen: 
  • Welke beelden heb jij bij het woord vader of vaderschap? 
  • Wat heeft je geraakt in de preek van vandaag als het gaat over vaders/vaderschap? 
  • Welke rol heb jij zelf naar kinderen en jongeren in de gemeente toe? 
  • Hoe kun jij vaders ondersteunen in hun rol?  
  • Hoe kan vaderschap meer op de kaart worden gezet in de gemeente? 
 • Gebed 
  Elk gemeentelid kan het voorbeeld van Job of Jaïrus volgen en voor een jongere uit de gemeente bidden. Zorg voor kaartjes waarop gemeenteleden hun gebed voor een jongere kunnen schrijven. Je kunt ervoor kiezen om ergens in de kerk een gebedswand te maken. Laat daar dan de kaartjes opplakken. Zorg er voor dat de jongeren niet bij name worden genoemd. Je kunt er ook voor kiezen om de gebedskaartjes als reminder mee naar huis te laten nemen, zodat mensen thuis voor dit gebedspunt bidden. 

Week van de Opvoeding

De landelijke Week van de Opvoeding vindt dit jaar plaats van maandag 5 oktober t/m zondag 11 oktober. De HGJB biedt samen met Jong Protestant en MijnKerk nieuw materiaal aan rond het thema ‘vaderschap’. Vaders staan deze week in het middelpunt. 

Welkom bij de HGJB

 

Prins Bernhardlaan 1

3722 AE Bilthoven

 

030 - 228 54 02

ma t/m do: 9.00-16.30 uur

vr: 9.00-13.00 uur 

  

info@hgjb.nl

 

Bekijk hier onze veelgestelde vragen 


NL 35 RABO 0308 316 835 (voor giften)

NL 50 INGB  0000 398 081 (voor facturen)

 

RSIN 00.26.12.513

Blijf op de hoogte

Wil je 1 à 2 keer per maand belangrijke updates, inspiratie, tips, actuele aanbiedingen of uitnodigingen in je mailbox ontvangen?

© 2020 HGJB, alle rechten voorbehouden - Privacy